Artist Statement

De belangrijkste reden van mijn werk is om een tast te doen naar gevoel en empathie. Dit doe ik door de kijker bewust te maken van zijn positie ten opzichte van anderen.

Social sculpture

Een sociaal sculptuur is een 3D sculptuur waarin onderlinge posities van lichamen uitgedrukt worden. 

Meer..

Sociogram

Een Sociogram is een grafische weergave van relaties en sociale verbindingen.

Meer..