Sociaalsculptuur 2.01

FAISEL SARO, 2022
 

Screenshot from Keloid  The exihibition Black in Groningen in The Groninger Museum .

 

Social sculptuur 2.01

Faisel Saro, 2022

Giethars

 

Als je krabben een nacht in een ton met water laat staan overleven ze het allemaal niet. Als een krab probeert te ontsnappen, trekken de anderen die terug de emmer in. Deze zogenaamde “krabbenmentaliteit” staat voor Faisel Saro symbool de manier waarop slaafgemaakten werden behandeld op de plantages. Naast de pijn van fysieke marteling en onmenselijke leefregels werden zij stelselmatig tegen elkaar uitgespeeld. De slaafgemaakte die zich aanpaste aan de regels kreeg meer privileges, waardoor er weinig samenwerking en verzet was. Zo konden relatief weinig witte plantage-eigenaren veel slaafgemaakten in gevangenschap houden en beheersen. Saro wil de kijker ervan doordringen dat dit gedrag bij ieder mens is ingebed. “We moeten leren van onze geschiedenis. Als we niet constructief denken betekent dat onze collectieve ondergang.”

 

 

 

 

Sociaalsculptuur 1.12

FAISEL SARO
 

Screenshot from Keloid  The exihibition Black in Groningen in The Groninger Museum .

Social sculpture 1.12
Faisel Saro 2017
Giethars

 

Deze sociale sculpturen kunnen als een sleutelwerk in het oeuvre van Faisel Saro worden beschouwd.  

Het gaat over de complexiteit en de dreigende onbeheersbaarheid van de maatschappij.

 

De sculpturen bestaat uit, in patronen gerangschikte soldaat-figuurtjes., die gebaseerd zijn op vormen en patronen van processen die Faisel Saro in onze maatschappij onderzocht. 

Kuddegedrag  en de krabbenmentaliteit zijn onderwerpen in dit werk

Met zijn werk wil hij bruggen bouwen door verbanden te leggen tussen de individuele mens en de verhouding tot zijn maatschappij.

Een sculptuur dat kan doen beseffen dat elke maatschappelijke posities altijd ten koste gaan van een ander. 

 

 

 

 

Sociaalsculptuur 1.07

FAISEL SARO
 

1.07

Social sculpture 1.07

Faisel Saro 2015

Giethars

 

 

Deze sociale sculpturen kunnen als een sleutelwerk in het oeuvre van Faisel Saro worden beschouwd.  

Het gaat over de complexiteit en de dreigende onbeheersbaarheid van de maatschappij.

 

De sculpturen bestaat uit, in patronen gerangschikte soldaat-figuurtjes., die gebaseerd zijn op vormen en patronen van processen die Faisel Saro in onze maatschappij onderzocht. 

Kuddegedrag  en de krabbenmentaliteit zijn onderwerpen in dit werk

Met zijn werk wil hij bruggen bouwen door verbanden te leggen tussen de individuele mens en de verhouding tot zijn maatschappij.

Een sculptuur dat kan doen beseffen dat elke maatschappelijke posities altijd ten koste gaan van een ander. 

 

 

 Do you want extra info about a work, mail to: faiselsaro@hotmail.com